eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Kontakt

Obec Kostolná-Záriečie

Kostolná-Záriečie 148
913 04 Kostolná-Záriečie

Mobil:
Telefón: +421 32 6499320
Web: http://www.kostolnazariecie.sk
E-mail: obec@kostolnazariecie.sk

IČO: 00311693
DIČ: 2021079676

Bankové spojenie
IBAN:
 SK47 5600 0000 0006 4782 8001