Ohlásenie závad zjazdnosti na miestnej komunikácii Typ hlásenia: Zjazdnosť komunikácií
Dátum 04.04.2018
Stav: Prijaté

Kostolná 5555/5555

Mesto/obec
Kostolná-Záriečie