Materská škola Telefón: +421326499952
E-mail: skolka@kostolnazariecie.sk
Riaditeľ: Zuzana Turková

Kostolná-Záriečie 18
91304 Kostolná-Záriečie

Mesto/obec
Kostolná-Záriečie